Tulokset

Suomalaisessa terveydenhuollossa on otettu käyttöön yli neljäsataa Advancon suunnittelemaa prosessia ja hoitoketjua. Sen lisäksi olemme osallistuneet uusien organisaatioiden suunnittelemiseen ja käynnistämiseen sekä erilaisten palveluiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämiseen. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti joitakin viime vuosina toteuttamiamme hankkeita.

Neurokirurgian leikkaussalitoiminnan kehittäminen Lean-metodein
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 2013 – 2016
Leikkaussalitoiminnan seuranta, arviointi ja prosessien suunnittelu. Leikkaussalien logistiikan kehittäminen. Leiko-toimintamallin suunnittelu, tilaratkaisut ja pilotointi.

PET-keskuksen toiminnan arviointi ja optimointi
PET-keskus, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 2014
Kameroiden käytön ja merkkiainetuotannon tehostaminen kokonaisuutena. Toiminnan arviointi sekä suositukset tuotannon- ja potilaslogistiikan tehostamiseen.

Medisiinisen tulosalueen polikliinisten prosessien optimointi
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 2014
Konservatiiviseen erikoissairaanhoitoon liittyvän vastaanottotoiminnan optimointi. Prosessien arviointi ja suunnittelu sekä kapasiteetin käytön optimointi. Potilaslogistiikan kehittäminen.

Vuodeosastojen toiminnan integrointi uudeksi kokonaisuudeksi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 2014
Toimialue 3:n vuodeosastotoiminnan arviointi, integroitavien osastojen valinta. Optimointiin liittyvä laskenta. Potilaan kulun uudelleen suunnittelu. Leiko-yksikön suunnittelu ja rakennuttaminen. Neurokirurgian sekä suu- ja korvasairauksien vuodeosastojen yhdistäminen. Toiminnan pilotointi.

T3 sairaalakonseptin leikkausosaston pohjasuunnitelmien simulointi ja arviointi
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 2014
U-sairaalaa korvaavan T3 sairaalaan konseptin leikkausosaston toiminnan simulointi todellisten potilastapausten tiedoilla. Tulosten analysointi. Pohjaratkaisujen ja kapasiteetin arviointi. Suositukset jatkosuunnittelun tueksi.

Lasten ja nuorten kirurgian toiminnan selkeytys ja leikkaussalitoiminnan tehostaminen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, tammikuu – kesäkuu 2014
Useiden erikoisalojen toiminnan sovittaminen lasten- ja nuorten kirurgiseen leikkausyksikköön. Kapasiteetin suunnittelu ja jako erikoisalojen kesken. Potilaslogistiikan kehittäminen.

2020 uudistamisohjelman konsultointi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 2010 – 2013
Suu- ja korvasairauksien toiminnan uusien tilojen konseptisuunnittelu koskien poliklinikka- ja leikkaustoimintaa. Potilasvolyymien arviointi, tilojen ja resurssein arviointi, potilaslogistiikka, arkkitehtisuunnittelun tuki.

Leikkaustoiminnan jonojen hallinnoinnin uusi malli
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2011 – 2012.
Leikkaustoiminnan ohjaus ja hoidonvarauksen malli, sisältäen resurssien ohjauksen ja säännöt jonojen hallinnoinnille.

Malli hoidon tarpeen arvioinnin toteuttamiseksi.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2012 – 2013.
Sairaanhoitopiirin poliklinikkatoiminnan ohjaus ja hoidonvarauksen uusi malli, sisältäen resurssien ohjauksen ja säännöt ensikäyntijonojen hallinoinnille.

Vaikuttava alueellinen terveydenhuolto -mallin (VAT) kehittäminen
Pihlajalinna Oyj, 2008 – 2010
Hankkeessa luotiin uusi alueellisen terveydenhuollon toimintamalli, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita tuotetaan samassa organisaatiossa integroituna kokonaisuutena. Malli varmistaa laajan erikoissairaanhoidon palvelutarjonnan alueellisesti lähellä potilasta sekä vähentää keskussairaalaan vaativan erikoissairaanhoidon tarvetta tehostetun omalääkäritoiminnan ja viiveettömien esh-konsultaatioiden avulla. Toiminnassa sovelletaan aitoa ppp-ratkaisua terveydenhuollon palvelutuotannon rakenteena.

Poliklinikkatoiminnan ja leikkauspotilaiden pre-valmistelun kehittäminen (OK- ja Poli-Pro)
KSSHP 2010, 2009 – 2010
Projektissa selvitettiin Jyväskylän keskussairaalan kirurgisten poliklinikoiden toimintamalli ja tilanne, jonka pohjalta luotiin osallistavan työryhmätyöskentelyn kautta uusi poliklinikkatoiminnan ideaalimalli. Huomiota kiinnitettiin erityisesti sujuviin leikkausta edeltäviin konsultaatiokäytäntöihin, polikinikan vastaanottomalleihin ja poliklinikkatoiminnan logistiikkaan ja tilojen käyttöön.

Leikkaustoiminnan kehittäminen (LT-Pro)
KSSHP, 2008 – 2009
Hankkeessa kartoitettiin Jyväskylän keskussairaalan leikkaustoiminnan silloinen toimintamalli ja tilanne, jonka pohjalta luotiin osallistavan työryhmätyöskentelyn kautta uusi leikkaustoiminnan ideaalimalli. Luotu konsepti toimii suurelta osin lähtökohtana uuden keskussairaalan leikkausyksikön ja keskitetyn vastaanoton mallina.

Jokilaakson Terveys Oy:n liiketoimintasuunnitelma
Jämsän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Pihlajalinna Oyj:n konsortio, 2008 – 2009