Jonoton hoito

Jonoton hoito on toimintatapa, jolla julkisen terveydenhuollon kilpailukyky nostetaan uudelle tasolle. Tehokkaalla palvelutuotannon ohjauksella poistetaan tarpeettomat ja kalliit jonot. Samalla hoidon saatavuus, sujuvuus ja laatu paranevat.

Advanco on edelläkävijä jonottoman hoidon mallin kehittämisessä. Malli soveltuu kaikkeen elektiiviseen terveydenhuoltoon erityisesti erikoissairaanhoidon vastaanotto- ja leikkaustoimintaan. Se selkeyttää hoidon valmistelua ja vaiheittaista toteutusta. Vapaana olevien hoitoaikojen käyttö tehostuu merkittävästi.

Jonotonta hoitoa toteutetaan käytännössä koeteltujen periaatteiden avulla. Erityisesti lähetteiden käsittelyaikaan kiinnitetään huomiota. Ennakoiva diagnostiikka sekä lääkärikäynti varataan viiveettä lähetteen käsittelyn yhteydessä.

Malli mahdollistaa hoidonvaraustilanteen tosiaikaisen seurannan ja hallinnan, minkä ansiosta ensimmäiset vapaat ajat ovat aina lääkärin ja hoidonvaraajan tiedossa. Toimenpiteen ajankohta voidaan sopia potilaan kanssa jo hoitopäätöksen yhteydessä poliklinikalla.

Jonottoman hoidon malli on paras keino edistää hoitotakuun toteutumista.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää  jonottoman hoidon käyttöönottamisesta omassa organisaatiossasi.